Att Bygga En Relation Och Arbeta Igenom Problemen

Att Bygga En Relation Och Arbeta Igenom Problemen


Traditionell Kinesisk hälsa tro anta ett holistiskt perspektiv som betonar betydelsen av miljöfaktorer som ökar risken för sjukdom. Före operation, din vårdgivare kan kontrollera blodflödet i penis genom att injicera ett läkemedel som kommer att göra den styv, och den kan också titta inne i penis med hjälp av ultraljud.
Dessa test hjälper till att visa vad som pågår inuti din penis (såsom huruvida det är också ED) så din vårdgivare kan avgöra vilken typ av operation som är bäst för dig.

Traditioner i de Norra och de Skandinaviska länderna och Vikingar är på samma gång väldigt intressant och rik på prestationer, prestationer och innovationer. De ovan nämnda tre hänvisa till folken i Island, Danmark, Norge och Skottland. Finland har andra traditioner, något annorlunda och kära, men det har också gemensamma traditioner med dem från resten av de nordiska länderna, för de flesta av de sammanfaller.

Det fanns en tid — före användning av läkemedel blev så överväldigande — när Läkare hade åtminstone en önskan att läka sjukdom, och när deras behandlingar ofta gjorde det möjligt för patientens kropp att läka sig själv. Den helande skedde inte så mycket av vad läkaren gjorde som från vad läkaren avstått från att göra. Det var underförstått att, i de flesta fall, kroppen kan läka sig själv om patienten bara slutat oavsett beteende hade skapat sjukdomen i första hand. Läkarnas berömda ed — inklusive de lovar att "inte skada" — illustrerar den traditionella förståelsen av just detta faktum. Men nu håller detta löfte har blivit allt mer en parodi, som den moderna medicinen har blivit synonymt med farmaceutisk medicin, och de skadliga effekterna av läkemedel har blivit en obestridlig. I själva verket, "medicinsk behandling" är nu bland de vanligaste orsakerna till död i Amerika (vissa säger att det är Nummer Ett, och även Journal of American Medical Association har listat det som Nummer Tre).

Marijuana innehåller mer än 100 neuroactive kemikalier att arbeta med två typer av cannabinoid-receptorer, typ 1 (CB1) som ligger i hjärnan och typ 2 (CB2) som ligger i hjärnan och perifera immunförsvaret. Cannabinoider har kraftfulla, indirekta effekter på dessa receptorer, men forskare är osäker på hur. Personer med PD har mindre CB1-receptorer än människor som inte har PD. Ett lyft till CB1-receptorn genom en agonist, som marijuana, kan förbättra skakningar och kan lindra dyskinesi. På samma sätt, den andra receptorn, CB2, är också studeras för att avgöra om den kan ändra sjukdom eller ge nervskyddande fördelar. Men en enhetlig hypotes, som för närvarande inte existerar för någon receptor eftersom det är för mycket motstridiga uppgifter om effektiviteten av cannabinoider och dessa receptorer.

Polycystisk njursjukdom (PKD) är en autosomalt dominant, genetisk sjukdom som kännetecknas av tillväxt av många cystor i njurarna. Vanliga symtom är smärta i ryggen och sidorna, huvudvärk, urinvägsinfektioner; hematuri; lever och bukspottkörtel cystor; onormal hjärtklaffarna, högt blodtryck, njure stenar, aneurysm i hjärnan, och tarmfickor i tjocktarmen.